Quy định mới biển cấm rẽ trái, phải có cấm quay đầu xe không?

Biển cấm rẽ trái hay phải có cấm quay đầu xe hay không? Đây là thắc mắc của nhiều khách hàng thuê xe tại Huy Hoàng, cũng như các anh em lái xe khi tham gia giao thông. Theo thông tin mới đây, có sự thay đổi về quy định hiệu lực của biển báo giao thông, và liệu rằng biển cấm rẽ trái, phải có còn cấm quay đầu xe như trước kia? Nội dung dưới đây chúng tôi xin giải đáp chính xác căn cứ theo quy định hiện hành để các bạn được nắm rõ.

Biển cấm rẽ trái, phải không còn cấm quay đầu xe

Theo như chuẩn về biển báo trước kia anh chị em lái xe đều biết, biển cấm rẽ trái hay biển cấm rẽ phải đồng nghĩa với việc cấm quay đầu xe. Tuy nhiên, căn cứ vào quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2019 mới do Bộ GTVT ban hành (có hiệu lực từ 1/7), biển cấm rẽ trái hay biển cấm rẽ phải không còn giá trị cấm các phương tiện quay đầu xe.

Ý nghĩa biển báo cấm rẽ trái rẽ phải
Biển báo cấm rẽ trái, rẽ phải có còn cấm quay đầu xe?

Cụ thể: Theo như quy chuẩn mới QCVN 41/2019 thì biển báo 123a (cấm rẽ trái), 123b (cấm rẽ phải), chỉ cấm các phương tiện được rẽ trái, rẽ phải tại vị trí đặt biển báo nhưng có thể quay đầu. Như vậy, khi anh em tham gia giao thông nếu gặp 2 biển trên thì hoàn toàn có thể quay đầu xe mà không vi phạm quy định giao thông.

Cũng như theo quy định mới thì đối với biển cấm rẽ trái, phải dành riêng cho ôtô (P103b và P103c) tại Quy chuẩn 41/2019 cũng không còn yêu cầu “cấm ôtô rẽ trái hay ô tô rẽ phải thì cấm luôn quay đầu”.

Theo như quy chuẩn mới thì đối với quy định cấm quay đầu xe sẽ có các biển báo cụ thể: Cấm rẽ trái và quay đầu xe, cấm rẽ phải và quay đầu xe, cấm ôtô rẽ trái và quay đầu xe và cấm ôtô rẽ phải và quay đầu xe.

Củ thể quy chuẩn mới liên quan đến việc cấm rẽ trái, rẽ phải, quay đầu xe  như sau:

  • Biển 124a cấm tất cả các phương tiện quay đầu;
  • Biển 124b cấm ôtô quay đầu;
  • Biển 124c cấm tất cả các phương tiện rẽ trái và quay đầu;
  • Biển 124d cấm tất cả các phương tiện rẽ phải và quay đầu;
  • Biển 124e cấm ôtô rẽ trái và quay đầu;
  • Biển 124f cấm ôtô rẽ phải và quay đầu.
bien-cam-quay-dau
Biển cấm quay đầu xe theo như quy chuẩn mới

Như vậy, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2019 mới do Bộ GTVT ban hành thì biển báo cấm rẽ trái hay rẽ phải sẽ không còn có hiệu lực cấm quay đầu xe. Mọi người khi tham gia giao thông, cập nhật thông tin về quy định này để thực hiện đúng quy định giao thông, chúc mọi người lái xe an toàn, thượng lộ bình an.